Get Adobe Flash player

kontakt

+48 33 819 45 06

biuro@kancelaria-zmij.pl


dojazd


adres do korespondencji

Kancelaria Prawnicza Żmij 

43-300 Bielsko-Biała

ul. Krasińskiego 24/4


opis dojazdu


Kancelaria Prawnicza Żmij znajduje się w centrum Bielska-Białej na skrzyżowaniu ulic J. Dąbrowskiego i Z. Krasińskiego.

Wejście do siedziby Kancelarii odnajdą Państwo na parterze narożnej kamienicy, pod wskazanym adresem.


Do Kancelarii najłatwiej dojechać od strony ul.
H. Sienkiewicza. Kierując się ul. 3 Maja należy skręcić w prawo w ulicę H. Sienkiewicza, minąć skrzyżowanie z ul. Mickiewicza, następnie na kolejnym skrzyżowaniu skręcić w prawo w ulicę Z. Krasińskiego.


Przy ul. Z. Krasińskiego dostępny jest płatny parking miejski (2zł/h).


oferta specjalna


Czy chciałbyś mieć osobistego prawnika ?


Czy lubisz czuć się pewnie w każdej sytuacji?


Czy bezpieczeństwo jest dla ciebie ważne?


Jeśli tak to zadzwoń 

33 819 45 06

Monika Rozner-Żmij


radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa Unii Europejskiej napisała pod kierunkiem prof. Stanisława Biernata. Doktorantka UJ. Odbyła staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w okresie urzędowania ministra Władysława Bartoszewskiego. Odbyła Aplikację Sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. W roku 2009 uzyskała wpis na listę radców prawnych.  

Praktykę zawodową rozpoczęła w roku 2003. Praktykowała w kilku wiodących kancelariach w Bielsku-Białej. Od 2009 roku prowadzi własną kancelarię. Zajmuje się prawem spółek, prawem konkurencji, prawem handlowym i cywilnym, prawem ochrony zdrowia oraz prawem ochrony środowiska. Specjalizuje się w sprawach procesowych, w szczególności prowadzonych na poziomie sądów apelacyjnych i kasacyjnych. Była pełnomocnikiem w sprawach, w których stanowisko zajmowała większość ośrodków akademickich w Polsce. Sprawy te dotyczyły wprowadzenia produktu niezgodnego z prawem ochrony środowiska, sporu z Narodowym Funduszem Zdrowia o zwrot wynagrodzenia za wykonane świadczenia medyczne, sporów z NFZ o nadwykonania oraz innych.

W Kancelarii zajmuje się nadzorem merytorycznym, kontaktami bezpośrednimi z klientami Kancelarii, reprezentacją klientów Kancelarii przed sądami wszystkich instancji. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Grzegorz Krzysztof Żmij

szef kancelarii

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską na Sekcji Prawa napisał pod kierunkiem prof. Antoniego Dębińskiego nt. "Obowiązki stron kontraktu sprzedaży w prawie rzymskim i polskim prawie cywilnym". Pracę Magisterską i Licencjat na Sekcji Prawa Kanonicznego napisał pod kierownictwem prof. Józefa Krukowskiego nt. "Status prawny katolickich szkół wyższych w Polsce". Doktorant na Wydziale Prawa KUL. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich od 2000 roku. Członek Założyciel Stowarzyszenia Absolwentów WPKIA KUL. Adwokat w sprawach kanonicznych.

Praktykę zawodową rozpoczął w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Prawnym i Nadzoru a następnie w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej w Wydziale Organizacji i Nadzoru. W trakcie pracy w ŚUW reprezentował Wojewodę Śląskiego w procesach administracyjnych oraz sprawował nadzór prawny nad działalnością uchwałodawczą Miast i Gmin w Województwie Śląskim. W trakcie pracy w Starostwie Powiatowym zajmował się obsługą administracyjno-prawną urzędu, szkolił pracowników urzędu w zakresie postępowania administracyjnego, wprowadzał elektroniczną administrację, racjonalizował sposoby załatwiania spraw w urzędzie, sprawował nadzór prawny nad pracą wydziałów merytorycznych oraz nad rejestrem stowarzyszeń i fundacji.

Z Kancelarią współpracuje od początku jej działalności. Zajmuje się zarządzaniem kontaktami zewnętrznymi, bezpośrednimi kontaktami z Klientem, marketingiem oraz PR Kancelarii. Zawodowo specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie umów, prawie budowlanym oraz w szeroko rozumianych międzynarodowych kontaktach handlowych. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Anna Wandzel


adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską na Sekcji Prawa napisała pod kierunkiem dr Marzeny Lipskiej  nt. „Zasada wolności sumienia i wyznania w konstytucjach: USA, Francji i Niemiec". Pracę Magisterską i Licencjat na Sekcji Prawa Kanonicznego napisała pod kierunkiem ks. bp dr hab. Artura Mizińskiego  nt. "Instytucja adwokata stałego według kodeksu z 1983 roku". Od 2005 roku Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz  Akademickiego Związku Sportowego. Odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej  Radzie Adwokackiej  w Bielsku-Białej . W roku 2013 uzyskała wpis na listę adwokatów. 

Praktykę zawodową rozpoczęła w roku 2007 pracując na stanowisku Referenta w Prokuraturze Rejonowej w Bielsku-Białej. W trakcie aplikacji adwokackiej praktykowała w kilku wiodących kancelariach w Bielsku-Białej. Od 2013 roku związana z Kancelarią Prawniczą Żmij i Partnerzy. Zajmuje się  sprawami z zakresu prawa karnego reprezentując klientów przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji. Zajmuje się również sprawami w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego i prawa pracy.