Get Adobe Flash player

kontakt

+48 33 819 45 06

biuro@kancelaria-zmij.pl


dojazd


adres do korespondencji

Kancelaria Prawnicza Żmij 

43-300 Bielsko-Biała

ul. Krasińskiego 24/4


opis dojazdu


Kancelaria Prawnicza Żmij znajduje się w centrum Bielska-Białej na skrzyżowaniu ulic J. Dąbrowskiego i Z. Krasińskiego.

Wejście do siedziby Kancelarii odnajdą Państwo na parterze narożnej kamienicy, pod wskazanym adresem.


Do Kancelarii najłatwiej dojechać od strony ul.
H. Sienkiewicza. Kierując się ul. 3 Maja należy skręcić w prawo w ulicę H. Sienkiewicza, minąć skrzyżowanie z ul. Mickiewicza, następnie na kolejnym skrzyżowaniu skręcić w prawo w ulicę Z. Krasińskiego.


Przy ul. Z. Krasińskiego dostępny jest płatny parking miejski (2zł/h).


oferta specjalna


Czy chciałbyś mieć osobistego prawnika ?


Czy lubisz czuć się pewnie w każdej sytuacji?


Czy bezpieczeństwo jest dla ciebie ważne?


Jeśli tak to zadzwoń 

33 819 45 06

OSOBISTY PRAWNIK

Usługa Osobisty prawnik polega na stałej obsłudze prawnej konkretnej osoby we wszystkich sferach jej życia. Jest to oferta przygotowana dla osób zamożnych, działających w rozmaitych obszarach biznesu, polityki, kultury, sztuki etc., zainteresowanych profesjonalnym wsparciem osobistego doradcy prawnego. 

W ramach usługi świadczonej przez osobę wybraną z grona pracowników lub współpraconików naszej Kancelarii oferyjemy:

  •  stały kontakt z prawnikiem - 24h na dobę
  •  monitorowanie wybranych przez Klienta dziedzin prawa i gospodarki
  • monitorowanie oraz przygotowywanie transakcji zawieranych przez Klienta (zakup/sprzedaż nieruchomości oraz innych cennych przedmiotów)
  • ochrona prawna Klienta w życiu prywatnym
  • asysta prawna - na każde życzenie Klienta
  • przygotowywanie rozwiązań prawnych do wyłącznego użytku Klienta
  • inne usługi prawne ustalone w porozumieniu z Klientem

Oferta na usługi Osobisty prawnik jest każdorazowo projektowana na podstawie szczegółowego wywiadu z Klientem. 

Wynagrodzenie za świadczenie usługi Osobisty prawnik może zostać ustalone jako:

1. Abonament (opłata stała pokrywająca wszelkie koszty działania Osobistego prawnika)

  • roczny - płatny w terminie i w częściach uzgodnieonych z Klientem
  • kwartalny - płatny w wysokości ustalonej z Klientem do 10 dnia każdego kwartału obowiązywania umowy.

2. Ryczałt (Klient płaci stałą opłatę za świadczone usługi prawne oraz pokrywa koszty podróży i noclegów oraz koszty reprezentacyjne ustalone z prawnikiem). Ryczałt może być płacony w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

3. Stawka godzinowa - rozliczenie następuje na podstawie stałej stawki za godzinę pracy Osobistego prawnika.

Wynagrodzenie prawnika jest dostosowane do zakresu powierzonych mu obowiązków, przekazywanej wiedzy oraz innych życzeń Klienta.