Get Adobe Flash player

kontakt

+48 33 819 45 06

biuro@kancelaria-zmij.pl


dojazd


adres do korespondencji

Kancelaria Prawnicza Żmij 

43-300 Bielsko-Biała

ul. Krasińskiego 24/4


opis dojazdu


Kancelaria Prawnicza Żmij znajduje się w centrum Bielska-Białej na skrzyżowaniu ulic J. Dąbrowskiego i Z. Krasińskiego.

Wejście do siedziby Kancelarii odnajdą Państwo na parterze narożnej kamienicy, pod wskazanym adresem.


Do Kancelarii najłatwiej dojechać od strony ul.
H. Sienkiewicza. Kierując się ul. 3 Maja należy skręcić w prawo w ulicę H. Sienkiewicza, minąć skrzyżowanie z ul. Mickiewicza, następnie na kolejnym skrzyżowaniu skręcić w prawo w ulicę Z. Krasińskiego.


Przy ul. Z. Krasińskiego dostępny jest płatny parking miejski (2zł/h).


oferta specjalna


Czy chciałbyś mieć osobistego prawnika ?


Czy lubisz czuć się pewnie w każdej sytuacji?


Czy bezpieczeństwo jest dla ciebie ważne?


Jeśli tak to zadzwoń 

33 819 45 06

Klienci Indywidualni

:: prawo cywilne

 • umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, zamiany, darowizny, pośrednictwa itp.
 • wnioski o stwierdzenie zasiedzenia, ujawnienia w księdze wieczystej,
 • weksle oraz innego rodzaju poręczenia,
 • sporządzanie pism procesowych w zakresie prawa własności, posiadania oraz innych praw osobistych
 • reprezentowanie Klienta w sprawach cywilnych,
 • prowadzenie mediacji, negocjacji oraz innych spotkań
 • prowadzenie spraw spadkowych
 • ustanowienie służebności
 • ustanowienie zabezpieczenia 
 • doradztwo prawne w zakresie wszelkich zagadnień dotyczacych zakupu i sprzedaży nieruchomości.

:: prawo karne

 • zastępstwo w charakterze obrońcy lub oskarżyciela procesowego
 • prowadzenie spraw karnych, karno skarbowych, sprawach o wykroczenia itp.
 • sporządzanie pism procesowych 
 • asysta w trakcie przesłuchań
 • doradztwo prawne w skrawach karnych
 • prowadzenie postępowania odszkodowawczego

:: prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód lub separację
 • opieka nad dzieckiem i władza rodzicielska
 • ograniczenie praw, ubezwłasnowolnienie
 • adopcja
 • alimenty

:: prawo pracy 

 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
 • renty i emerytury
 • związki zawodowe
 • mobbing itp.

:: prawo konsumenckie

 • załatwianie spraw związanych z rękojmią i gwarancją
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony praw konsumenta
 • prowadzenie spraw przed UOKiK

:: prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw z zakresu spadków i darowizn
 • sporządzanie testamentów, zapisów itp.
 • ochrona praw spadkobiercy

:: prawo własności intelektualnej

 • ochrona praw autorskich
 • ochrona patentowa
 • prawo internetu i mediów
 • sporządzanie dokumentów i umów w zakresie praw autorskich

:: prawo lotnicze

 • lokowanie oraz budowa lądowisk dla śmigłowców
 • reprezentacja stron w zakresie prawa lotniczego

:: prawo administracyjne

 • podania, wnioski oraz inne pisma kierowane do organów administracji publicznej
 • zażalenia na postanowienie, odwołania od decyzji administracyjnej, wnioski w postępowaniu administracyjnym
 • prowadzenie spraw skargowych przeciw organom administracji publicznej
 • weksle oraz innego rodzaju poręczenia,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska
 • opiniowanie oraz sporzadzanie skargi na uchwały i zarządzenia organów administracji publicznej 
 • prowadzenie spraw przed SKO, PINB i WINB, Konserwatorem Zabytków, RIO itp.